รายการแจ้งซ่อมทั้งหมด
แสดงรายงานการแจ้งซ่อม           เพิ่มรายการแจ้งซ่อม
ลำดับ ปัญหาอาการเสียของอุปกรณ์ ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน วันที่แจ้ง : เวลา สถานะการซ่อม
1 ลิ้นชักโต๊ะทำงานล้อกกุญแจไม่ได้ วิภา ทองรับแก้ว กลุ่มอำนวยการ : งานบริหารทั่วไป 31 ม.ค. 2561 : 15:15:29 ดำเนินการซ่อมแล้ว
2 หอราชพฤกษ์ *** สายไฟเครื่องทำน้ำเย็นชั้น 3 ขาด สุวรรณี โถนาค กลุ่มกิจการนักศึกษา : งานสวัสดิการนักศึกษา 31 ม.ค. 2561 : 11:08:51 ดำเนินการซ่อมแล้ว
3 หอราชพฤกษ์ ** ห้อง 404 ประตูมุ้งลวดปิดไม่ได้ , สุวรรณี โถนาค กลุ่มกิจการนักศึกษา : งานสวัสดิการนักศึกษา 31 ม.ค. 2561 : 11:08:07 ดำเนินการซ่อมแล้ว
4 หอราชพฤกษ์ ** ห้อง410 อ่างล้างหน้าตัน สุวรรณี โถนาค กลุ่มกิจการนักศึกษา : งานสวัสดิการนักศึกษา 31 ม.ค. 2561 : 11:07:07 ดำเนินการซ่อมแล้ว
5 หอราชพฤกษ์ ** ห้อง 412 สายฝักบัวแตก สุวรรณี โถนาค กลุ่มกิจการนักศึกษา : งานสวัสดิการนักศึกษา 31 ม.ค. 2561 : 11:06:35 ดำเนินการซ่อมแล้ว
6 หอราชพฤกษ์** ห้อง 412 อ่างล้างหน้าในห้องน้ำตัน สุวรรณี โถนาค กลุ่มกิจการนักศึกษา : งานสวัสดิการนักศึกษา 31 ม.ค. 2561 : 11:06:00 ดำเนินการซ่อมแล้ว
7 หอราชพฤกษ์ ** ห้อง 409 อ่างล้างหน้าในห้องน้ำตัน สุวรรณี โถนาค กลุ่มกิจการนักศึกษา : งานสวัสดิการนักศึกษา 31 ม.ค. 2561 : 11:05:06 ดำเนินการซ่อมแล้ว
8 หอชาย ** ห้อง 10 หลอดไฟเพดานเสีย 1 หลอด สุวรรณี โถนาค กลุ่มกิจการนักศึกษา : งานสวัสดิการนักศึกษา 31 ม.ค. 2561 : 11:03:41 ดำเนินการซ่อมแล้ว
9 ขอเปลี่ยนหลอดไฟนีออนยาว สมโภช ปัญญา กลุ่มอำนวยการ : งานบริหารทั่วไป 31 ม.ค. 2561 : 10:04:16 รอดำเนินการซ่อม
10 ก๊อกน้ำเสีย ห้องน้ำหญิง ชั้น 1 นิตยา คานาดา กลุ่มอำนวยการ : งานบริหารทั่วไป 31 ม.ค. 2561 : 08:32:38 ดำเนินการซ่อมแล้ว
11 หอราชพฤกษ์ ** ห้องน้ำหญิง ห้องดอกปีบชักโครกลูกลอยหัก สุวรรณี โถนาค กลุ่มกิจการนักศึกษา : งานสวัสดิการนักศึกษา 30 ม.ค. 2561 : 15:22:59 รอดำเนินการซ่อม
12 หอราชพฤกษ์ ** ห้อง 409 อ่างล้างหน้าตัน สุวรรณี โถนาค กลุ่มกิจการนักศึกษา : งานสวัสดิการนักศึกษา 30 ม.ค. 2561 : 11:31:57 ดำเนินการซ่อมแล้ว
13 พบห้องน้ำด้านหลังห้องประชุมจิตติมา เขียนป้ายติดว่าส้วมเต็ม(นานหลายวันแล้ว) ห้องฝั่งทางเดินไปห้องสมุด วิภา ทองรับแก้ว กลุ่มอำนวยการ : งานบริหารทั่วไป 30 ม.ค. 2561 : 10:29:49 รอดำเนินการซ่อม
14 หอเฟื่องฟ้า *** บานประตูห้องน้ำ ชั้น 1 ด้านใน หลุด , อ่างล้างหน้าตัน สุวรรณี โถนาค กลุ่มกิจการนักศึกษา : งานสวัสดิการนักศึกษา 30 ม.ค. 2561 : 10:03:54 ดำเนินการซ่อมแล้ว
15 หอชาย ห้อง04 ก๊อกน้ำเสีย , ชักโครกกดไม่ลง , สายฉีดชำระหัก , น้ำไม่ไหล สุวรรณี โถนาค กลุ่มกิจการนักศึกษา : งานสวัสดิการนักศึกษา 29 ม.ค. 2561 : 13:28:45 ดำเนินการซ่อมแล้ว
16 หอราชพฤกษ์ ** ห้อง 308 ที่แขวนผ้าข้างในตู้เสื้อผ้า หัก สุวรรณี โถนาค กลุ่มกิจการนักศึกษา : งานสวัสดิการนักศึกษา 29 ม.ค. 2561 : 13:23:33 รอดำเนินการซ่อม
17 หอราชพฤกษ์** ห้อง 308 ชักโครกกดไม่ลง (น้ำไม่ไหล) สุวรรณี โถนาค กลุ่มกิจการนักศึกษา : งานสวัสดิการนักศึกษา 29 ม.ค. 2561 : 13:22:39 ดำเนินการซ่อมแล้ว
18 หอราชพฤกษ์** ห้อง 210 หลอดไฟห้องน้ำเสีย สุวรรณี โถนาค กลุ่มกิจการนักศึกษา : งานสวัสดิการนักศึกษา 29 ม.ค. 2561 : 13:21:56 ดำเนินการซ่อมแล้ว
19 หอเฟื่องฟ้า ***ห้อง 201 หลอดไฟในห้องเสีย 1 หลอด สุวรรณี โถนาค กลุ่มกิจการนักศึกษา : งานสวัสดิการนักศึกษา 26 ม.ค. 2561 : 09:24:46 ดำเนินการซ่อมแล้ว
20 ปลั๊กมีกลิ่นไหม้ เหมือนจะชำรุด รบกวนมาเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยค่ะ วิภา ทองรับแก้ว กลุ่มอำนวยการ : งานบริหารทั่วไป 25 ม.ค. 2561 : 11:50:04 ดำเนินการซ่อมแล้ว

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ] หน้าถัดไป >>