รายการแจ้งซ่อมทั้งหมด
แสดงรายงานการแจ้งซ่อม           เพิ่มรายการแจ้งซ่อม
ลำดับ ปัญหาอาการเสียของอุปกรณ์ ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน วันที่แจ้ง : เวลา สถานะการซ่อม
1 หอเฟื่องฟ้า 1.เครื่องทำน้ำเย็นชั้นที่ 1 ไฟรั่ว 2.ห้อง 303 ไฟโต๊ะอ่านหนังสือเสีย 3.ห้อง 307 ไฟเพดานเสีย 4.ห้อง 201 ไฟเสีย 5.เครื่องทำน้ำอุ่น และราวแขวนผ้าในห้องน้ำชั้น 4 ฝั่งตะวันออกเสีย รัตติกาล ใหม่แก้ว กลุ่มกิจการนักศึกษา : งานสวัสดิการนักศึกษา 18 ม.ค. 2561 : 15:12:35 รอดำเนินการซ่อม
2 เครื่องคอมพิวเตอร์อ.เจนนาราไม่สามารถใช้งานได้ รัตติกาล ใหม่แก้ว กลุ่มกิจการนักศึกษา : งานสวัสดิการนักศึกษา 18 ม.ค. 2561 : 15:08:29 รอดำเนินการซ่อม
3 หอเฟื่องฟ้า ** ห้อง 307 หลอดไฟเสีย สุวรรณี โถนาค กลุ่มกิจการนักศึกษา : งานสวัสดิการนักศึกษา 17 ม.ค. 2561 : 14:10:10 ดำเนินการซ่อมแล้ว
4 หอเฟื่องฟ้า ** เครื่องทำน้ำอุ่น ห้องน้ำชั้น 4 ฝั่งตะวันออก ใช้ไม่ได้ สุวรรณี โถนาค กลุ่มกิจการนักศึกษา : งานสวัสดิการนักศึกษา 16 ม.ค. 2561 : 10:58:45 รอดำเนินการซ่อม
5 หอชาย ** 04 ฝักบัวน้ำไหลน้อย สุวรรณี โถนาค กลุ่มกิจการนักศึกษา : งานสวัสดิการนักศึกษา 16 ม.ค. 2561 : 10:57:24 ดำเนินการซ่อมแล้ว
6 สวิตไฟห้องคิวเอมีประกายไฟออกมาค่ะ สุปราณี โฆวัชรกุล กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ : งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 15 ม.ค. 2561 : 15:44:02 รอดำเนินการซ่อม
7 หอเฟื่องฟ้า ** ห้องน้ำด้านนอก ท่อน้ำระบายหลุด (ทำให้น้ำไหลทางเดิน) สุวรรณี โถนาค กลุ่มกิจการนักศึกษา : งานสวัสดิการนักศึกษา 12 ม.ค. 2561 : 11:24:39 รอดำเนินการซ่อม
8 หอเฟื่องฟ้า *** ห้องน้ำฝั่งตะวันตก ซิ้งค์น้ำตัน สุวรรณี โถนาค กลุ่มกิจการนักศึกษา : งานสวัสดิการนักศึกษา 12 ม.ค. 2561 : 11:23:40 รอดำเนินการซ่อม
9 หอเฟื่องฟ้า ** ห้อง 207 ราวแขวนเสื้อผ้า หลุด (ตู้ด้านหน้าฝั่งซ้าย) สุวรรณี โถนาค กลุ่มกิจการนักศึกษา : งานสวัสดิการนักศึกษา 12 ม.ค. 2561 : 09:25:14 รอดำเนินการซ่อม
10 แอร์ในห้องทำงาน ชั้น 3 เปิดไม่ได้ค่ะ เกศราภรณ์ ชูพันธ์ กลุ่มวิชาการ : สาขาการพยาบาลเด็กและผู้สูงอายุ 11 ม.ค. 2561 : 13:34:07 รอดำเนินการซ่อม
11 หลอดไฟห้องน้ำหญิง ชั้น 2 หลอดขาด 1 หลอด เขมิกา ก้อนแก้ว กลุ่มอำนวยการ : งานบริหารทั่วไป 10 ม.ค. 2561 : 09:03:09 ดำเนินการซ่อมแล้ว
12 ไฟ สนามกีฬา ขาดไปหลายหลอด และมี2หลอดทีไม่ได้หัน เข้าสนา รัตติกาล ใหม่แก้ว กลุ่มกิจการนักศึกษา : งานสวัสดิการนักศึกษา 9 ม.ค. 2561 : 15:48:26 รอดำเนินการซ่อม
13 หอราชพฤก์ ** ห้อง 412 ฝักบัวแตก สุวรรณี โถนาค กลุ่มกิจการนักศึกษา : งานสวัสดิการนักศึกษา 9 ม.ค. 2561 : 10:52:09 ดำเนินการซ่อมแล้ว
14 หอราชพฤกษ์ ** ห้อง 411 พัดลมเสีย 1 ตัว สุวรรณี โถนาค กลุ่มกิจการนักศึกษา : งานสวัสดิการนักศึกษา 9 ม.ค. 2561 : 10:51:20 รออะไหล่อุปกรณ์จากพัสดุ
15 หอราชพฤกษ์ **ห้อง 409 อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ ตัน , ประตูด้านหลังปิดไม่ได้ , หลอดไฟหน้าเมทเสีย สุวรรณี โถนาค กลุ่มกิจการนักศึกษา : งานสวัสดิการนักศึกษา 9 ม.ค. 2561 : 10:50:41 ดำเนินการซ่อมแล้ว
16 หอราชพฤกษ์ ** ห้อง 405 พัดลมขาด 1 ตัว สุวรรณี โถนาค กลุ่มกิจการนักศึกษา : งานสวัสดิการนักศึกษา 9 ม.ค. 2561 : 10:49:17 รออะไหล่อุปกรณ์จากพัสดุ
17 หอราชพฤกษ์** ห้อง 402 ที่ล๊อคประตูตู้เสื้อผ้าไม่มี สุวรรณี โถนาค กลุ่มกิจการนักศึกษา : งานสวัสดิการนักศึกษา 9 ม.ค. 2561 : 10:48:11 รอดำเนินการซ่อม
18 หอเฟื่องฟ้า** โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้ ห้องพักอาจารย์แม่บ้าน สุวรรณ๊ โถนาค กลุ่มกิจการนักศึกษา : งานสวัสดิการนักศึกษา 9 ม.ค. 2561 : 10:25:12 รอดำเนินการซ่อม
19 หอเฟื่องฟ้า *** ห้อง 303 หลอดไฟโต๊ะเขียนหนังสือเสีย 1 หลอด สุวรรณี โถนาค กลุ่มกิจการนักศึกษา : งานสวัสดิการนักศึกษา 9 ม.ค. 2561 : 10:23:37 ดำเนินการซ่อมแล้ว
20 หอราชพฤกษ์** หลอดไฟห้องเสีย 1 หลอด สุวรรณี โถนาค กลุ่มกิจการนักศึกษา : งานสวัสดิการนักศึกษา 8 ม.ค. 2561 : 13:23:32 ดำเนินการซ่อมแล้ว

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ] หน้าถัดไป >>